Brinova tillträder bostadsfastighet i Helsingborg

2020-06-26 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) tillträder idag en färdigställd fastighet med 77 bostadslägenheter och ett underjordiskt garage med 65 platser. Fastigheten tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Bostäderna är av hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktivt läge nära allmänna kommunikationer.

Avtal om förvärv tecknades 2018-11-05, men tillträdet genomförs i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Fastigheten Helsingborg, Rosmarinen 34, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 5 500 kvm, har ett hyresvärde om 11,1 Mkr och förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 205 Mkr. Inflyttning i fastigheten sker under augusti månad.I dag frånträder även Brinova kontorsfastigheten Hörby, Dybeck 4.  Fastigheten som består av 2 400 kvm kontor och med ett hyresvärde om 2,4 Mkr säljs för ett underliggande fastighetsvärde om 22,1 Mkr. Försäljningen medför ingen resultatpåverkan.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Helsingborg. Brinova breddar sin närvaro i Helsingborg där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro. Fastigheten är helt nybyggd och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”

 och fortsätter;

”Försäljningen av kontorsfastigheten i Hörby är ett led i att bli ett fastighetsbolag koncentrerat på samhällsfastigheter och hyresbostäder, dessa fastigheter utgör redan idag 84 procent av beståndet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Vvd Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2020-03-31 om cirka 241 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter