Brinova tillsätter vice VD

2018-11-09 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Som vice Vd utses bolagets Cfo, Malin Rosén, med omedelbart tillträde.

Malins roll på bolaget är till vissa delar som ställföreträdare för VD på operativ nivå och utgör tillsammans med Vd, Koncernledning. För att tydliggöra detta har bolaget beslutat att utse henne till vice Vd. Malin Rosén kommer även fortsatt att ansvara för ekonomi och finans.

VD Per Johansson kommenterar:

”I och med Brinovas listbyte till reglerad marknad som genomfördes i slutet av september, vill Brinova förtydliga bolagets ledning, Malin arbetar redan idag mot kunder och marknaden som en representant för Brinova och utses därför till Brinovas vice Vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 215 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,5 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter