Brinova tilldelas projekt avseende Idrotts- och Östersjöhallen och tecknar långtidskontrakt med Karlskrona kommun

2016-10-11 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova har vunnit Karlskrona kommuns upphandling av ny idrotts- och eventarena i Karlskrona. Brinova köper fastigheten med Idrottshallen och Östersjöhallen på Trossö i centrala Karlskrona för 10 Mkr. Samtidigt tecknar kommunen och Brinova ett 25-årigt hyresavtal till ett värde av cirka 300 Mkr. Brinova tillträder fastigheten den 1 januari 2017 och planerar då att påbörja arbetet med att bygga den nya arenan. Arenan på 8 000 kvm ska stå klar under hösten 2018 och inrymma sporter som handboll och innebandy samt olika typer av evenemang. Innan avtal kan undertecknas löper en avtalsspärr om tio dagar enligt lagen om offentlig upphandling.

I arbetet med byggnation av den nya arenan ska den gamla idrottshallen från 1961 byggas om och delar av Östersjöhallen från 1986 rivas och byggas till. Den nya arenan på Trossö nära Fisktorget kommer att inhysa en huvudhall för cirka 2 500 åskådare och en sidoarena för 600-700 åskådare. Hyreskontraktet kommer att tecknas för 25 år med ett årligt hyresvärde på drygt 12 Mkr. Brinova kommer inom kort efter att avtal undertecknats att lämna in en bygglovsansökan för den nya hallen.

–          Det här är det största byggprojektet hittills för Brinova. Vår ambition är att vara en betydande och intressant fastighetsaktör i Karlskrona, säger Per Johansson, VD för Brinova.

I början av 2016 gjorde Brinova sitt första intåg i staden genom att förvärva två kontorsfastigheter av Kungsleden, Lindblad 10 & 24, på Trossö i Karlskrona, med en total uthyrningsbar area om 8 700 kvm.

–          Vi har ett långsiktigt engagemang i Karlskrona. Brinova avser att expandera på tillväxtorter i Sydsverige såväl vad avser bostäder, samhällsfastigheter som kommersiella lokaler. Projektet med den nya idrotts- och eventarenan passar väl in denna strategi, säger Per Johansson. 

För ytterligare information, var god kontakta:
Per Johansson, VD, 070-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober, 2016, kl. 17.

Fler nyheter