Brinova tecknar hyresavtal med Malmö stad för LSS-boende

2016-11-21 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Malmö stad för ett LSS-boende i Oxie Centrum. Årshyran uppgår till cirka 1,5 Mkr, eller 1 950 kr/kvm, och inflyttning är beräknad till den 1 juni 2017. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas.

Byggnaden i Oxie består idag av kontorslokaler som Malmö stad lämnade i samband med en omorganisation 2014 där tio stadsdelsförvaltningar blev fem stadsområdesförvaltningar. Brinova kommer att bygga om dessa ytor och har upphandlat Skanska Direkt som totalentreprenör. Efter ombyggnationen, som omfattar cirka 2 300 kvm, kommer ytorna att fördelas på cirka 760 kvm LSS-boende och cirka 232 kvm kontor till Malmö stad. Dessutom kommer tio nya bostadslägenheter att byggas på totalt 780 kvm.

–          Vi är väldigt glada att Brinova kan utveckla Oxie Centrum med både fler bostäder och ett fördjupat samarbete med Malmö stad. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Oxie centrum, som har ett stationsnära läge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fler nyheter