Brinova tecknar avtal om uppförande av nytt omsorgsboende mm i Bromölla

2020-10-23 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har tecknat 25-årigt hyresavtal med Bromölla kommun för ett nytt omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.

På samma tidpunkt tecknas ett förvärvsavtal fastigheten Lugnet 9 som innehåller ett befintligt omsorgsboende. Detta omsorgsboende kommer att vara i drift tills det nya står klart, preliminärt i juni 2022. Fastigheten förvärvas av Bromöllahem för 15 Mkr och har en uthyrningsbar yta om 1 100 kvadratmeter.

Fastigheten innehåller idag två sammanbyggda byggnader, varav en ska rivas för att ge utrymme för att uppföra det nya omsorgsboendet som ska bestå av 40 lägenheter och allmänna ytor, drygt 3 000 kvadratmeter samt cirka 575 kvadratmeter för hemtjänsten.

Byggnaden som inrymmer det befintliga omsorgsboendet kommer i etapp två konverteras till ett 20-tal hyresbostäder och en lokal som kommunen förhyr, och beräknas stå klar preliminärt i september 2023.

På fastigheten pågår en planändring för att kunna uppföra ytterligare bostäder som beräknas stå klara preliminärt i december 2022.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Vi är glada att inleda ett samarbete med Bromölla kommun där vi får förtroendet att utveckla ett nytt omsorgsboende i kommunen. Projektet har tagits fram genom ett gott samarbete mellan Bromöllahem, Bromölla Kommun och Brinova. Brinova har kunnat använda sin erfarenhet av att projektutveckla samhällsfastigheter och bostäder för att skapa optimala boenden för både de äldre och de övriga medborgarna i Bromölla kommun.”.

VD Anders Bröthlin kommenterar tillträdet

”Vi är glada att ha fått till stånd denna affär med Brinova. Det ger Bromölla kommun ett modernt äldreboende och flera bostäder i tätorten. Kapitaltillskottet ger Bromöllahem möjlighet att fortsätta sin utveckling av fastighetsbeståndet. Brinovas val att satsa i Bromölla visar på att vi verkar i en attraktiv kommun”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Fler nyheter