Brinova säljer projektfastigheter i Hässleholm och köper bostadsprojekt i Eslöv

2017-01-24 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova säljer samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Beståndet i Hässleholm är projektfastigheter och består i princip av byggrätter, cirka 38 000 kvm. Samtidigt förvärvar Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter. Hyresrätterna beräknas stå klara för inflyttning hösten 2017. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 52 Mkr för försäljningen av fastigheterna i Hässleholm respektive om 60 Mkr för förvärvet av fastigheten i Eslöv.

I samband med affären säljer Brinova hela sitt bestånd i Hässleholm till K-Fastigheter med frånträde den 1 juni 2017. Beståndet utgörs av fem fastigheter på T4-området för ny-, om- och tillbyggnad av bland annat bostäder och för handel.

Bostadsfastigheten i Eslöv är under uppförande och kommer att ha fem våningar med 39 lägenheter, med en snittyta på ca 50 kvm. Hyresvärdet vid färdigställande kommer att uppgå till cirka 3,3 Mkr. Fastigheten är belägen i centrala Eslöv nära tågstationen och torget. Brinova kommer att erbjuda 39 mycket attraktiva hyresrätter med inflyttning under hösten 2017. Lägenheterna kommer att finnas i storlekarna 1, 2 och 3 rum och kök. De kommer att hålla en mycket hög standard med bland annat helkaklade badrum, Ballingslöv Kök med granitbänkskiva och Whirlpool vitvaror. Samtliga lägenheter kommer att ha minst en egen uteplats och flertalet två i olika väderstreck. Tillträde är planerat till oktober 2017.

–          För Brinova blir det positivt och växa vidare i Eslöv, där vi redan har betydande volymer, som skapar ytterligare förvaltningseffektivitet, samtidigt som vi lämnar en ort med en mindre utvecklad närvaro, säger Per Johansson, VD för Brinova.

–          K-Fastigheter är mycket positiva till att utöka sin satsning i Hässleholm, extra glädjande med hänsyn till att vi redan finns etablerade på just T4 området och känner till området och marknaden väl. K-Fastigheter har en strategi om att renodla beståndets geografiska koncentration och väljer därför att sälja bolagets enda fastighet belägen i Eslövs kommun, säger Jacob Karlsson VD för K-Fastigheter

Affären är en närstående transaktion då Erik Selin äger 49 procent av K-Fastigheter, vilket innebär att det slutliga förvärvsbeslutet ska godkännas av den ordinarie årsstämman i maj.

Förvärvsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för försäljning av aktierna i det fastighetsägande bolaget i Hässleholm uppgår till cirka 53 Mkr respektive för förvärv av det fastighetsägande bolaget i Eslöv till cirka 20 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta externa och koncerninterna skulder om cirka 37 Mkr, regleras genom kontant betalning. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Fler nyheter