Brinova säljer fastigheter i Ängelholm

2023-07-17 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har ingått avtal om villkorad försäljning av fyra fastigheter i Ängelholm. Försäljningen är en del av styrelsens beslutade strategi att lämna orten Ängelholm.

Överenskommelsen avser fastigheterna Karlslund 1, Körsbärsträdet 5&6 samt Örnen 28 och innefattar cirka 1 200 kvm bostadsyta, 5 400 ytor samhällfastighetsyta och 6 700 övrig yta. Försäljningen görs i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 180 Mkr, vilket motsvarar bokfört värde. Beräknat frånträde är den 1 september 2023.

Köpare är Backahill AB som är närstående till Bolaget. Försäljningen är därför villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner försäljningen. Kallelse till stämma skickas ut inom kort och kommer att hållas den 23 augusti 2023.

VD Per Johansson kommenterar försäljningen:

”Vi bedömer att vi inte kan växa i Ängelholm för att nå en strategiskt och optimal volym och väljer därför att lämna den marknaden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 354 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter