Brinova säljer byggrätt i Lund

2023-05-24 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) har sålt en byggrätt med lagakraftvunnen detaljplan i Lund om cirka 6 000 kvm bostadsarea.

Byggrätten förvärvas av K-Fast Holding AB och förvärvet sker i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 36 Mkr. Tillträde sker efter genomförd förrättning, som beräknas bli klar under hösten 2024. Byggrätten är idag är en del av fastigheten Lund, Sandryggen 1. På den delen av fastigheten som blir kvar i Brinova pågår för närvarande ett konverteringsprojekt, från kontor till 126 bostadslägenheter med beräknad inflyttning under hösten 2024.

VD Per Johansson kommenterar försäljningen:

”Vi gratulerar K-fastigheter till ett bra förvärv där de fullt ut kan nyttja sitt koncept att bygga kostnadseffektiva hyresrätter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 353 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter