Brinova ringde in Bolaget på Nasdaq Stockholm

2018-09-27 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Featured Image

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) B-aktie handlas sedan börsens öppning idag på Nasdaq Stockholms Small-Cap lista. Efter knappt 2 år som noterat bolag på First North Premier byter bolaget handelsplats till Nasdaq Stockholm

Idag klockan nio på morgonen ringde Bolaget i börsklockan, för att öppna första handelsdagen för Brinova på Nasdaq Stockholm.

VD Per Johansson kommenterar listbytet:

”Vi ser vårt listbyte till reglerad marknad som en kvalitetsstämpel som är till fördel för oss i vår verksamhet som präglas av långsiktighet och samverkan med aktörer inom samhällssektorn. En likvid aktie på en reglerad marknad kan även bredda bolagets finansieringsalternativ vid eventuellt framtida kapitalbehov och skapa beredskap för förvärv av bostads- och samhällsfastigheter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: 

Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2018-06-30 om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter