Brinova publicerar årsredovisningen för 2023

2024-03-25 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) årsredovisning för 2023 finns publicerad på vår hemsida, www.brinova.se

Den tryckta redovisningen finns tillgänglig från och med vecka 15 och distribueras till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.

Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på info@brinova.se eller på telefon +46 (0) 10-207 12 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2023-12-31 om cirka 346 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter