Brinova i strategiskt samarbete med Eksjöhus Bostad

2020-06-30 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) och Eksjöhus Bostad AB har inlett ett samarbete med målet att gemensamt bygga upp till femhundra lägenheter de kommande fem åren. Bolagen delar synen att konceptuella byggmetoder ger förutsättningar att bygga kostnadseffektivt utan att behöva ge avkall på långsiktig kvalitet samtidigt som stor hänsyn tas till miljön.

Samarbetet inleds omedelbart och innefattar projektutveckling, markanvisningar, markförvärv och byggnation.

En avgörande faktor i valet av Eksjöhus Bostad har varit kvalitén och miljöaspekten med att utveckla flerbostadshus i trä. Allt Brinova uppför karaktäriseras av det långsiktiga perspektivet; det skall ägas och förvaltas över lång tid på ett hållbart sätt. Det gör att den löpande förvaltningen blir kostnadseffektiv.

Båda bolagen har högt ställda mål i sitt hållbarhetsarbete som visar sig i materialval, energisystem och en intention att addera på alternativa energikällor så som tex solceller.

Första delen i samarbetet har inletts. Cirka 115 bostäder i Karlskrona och Åhus kommer att uppföras och stå inflyttningsklara under 2020 och 2021. Hyresrätter där alla har råd att bo, utan att behöva göra avkall på boendekvalitet och med tillgång till naturnära utemiljöer.

Brinova bygger alltid hyresrätter och Eksjö bostad i huvudsak bostadsrätter. Det innebär att bolagen kan samarbeta kring att skapa en bebyggelse med olika upplåtelseformer. Ett exempel är projektet i Åhus, där samarbetet bestod i att gemensamt delta i en markanvisningstävling i syfte att skapa projekt för bägge parter, genom att lägga anbud med blandade upplåtelseformer, hyresrätter respektive bostadsrätter.

Geografiskt fokus för avtalet är projekt i Skåne och Blekinge och de orter som Brinova valt att etablera sig i.

VD Per Johansson kommenterar avtalet:

” Jag är väldigt glad att vi kunnat hitta fram så bra samarbetsformer med Eksjöhus bostad, det kommer att bli en viktig del i vår fortsatta tillväxt med kvalitativa hyresrätter där alla har råd att bo”.”Det känns väldigt bra att vi tillsammans med Brinova, som långsiktig aktör, kan utveckla det industriella träbyggandet och skapa gemensamma och varierade projekt med olika upplåtelseformer” VD Johan Karlsson, Eksjöhus Bostad.  För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VD Johan Karlsson, telefon +46 (0) 38 12 31 71, epost: johan.karlsson@eksjohusbostad.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2020-03-31 om cirka 241 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter