Brinova hyr ut mer till Trafikverket i Kristianstad

2018-10-30 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova tecknar ett nytt, grönt, hyresavtal om cirka 3 700 kvm, varav 1 200 kvm är utökad yta, löpande på sex år, som börjar löpa 1 april 2019.

Trafikverket har sedan många år hyrt lokaler hos Brinova och vi är glada för att Trafikverket har valt att teckna ett nytt hyresavtal när de nu utökar sin verksamhet i Kristianstad.

Hyresavtal har även nyligen tecknats med C4 Hus AB, Kriminalvården, Avarn och Azem Dental AB omfattande cirka 1 500 kvm.

Området Björkhem är beläget 1 km utanför Kristianstads citykärna i nära anslutning till Kristianstads regionsjukhus. Det har ett strategiskt läge vid infarten till Kristianstad nära väg E22. Området är byggt i början av 1990-talet och är ett attraktivt område, hyresgästerna har tillgång till moderna kontorsytor, rikligt med parkeringsplatser och restaurang på området. Förutom Trafikverket, har bland annat Transportstyrelsen, Migrationsverket, Helsa Företagshälsovård, Capio, Friskis och Svettis samt Sparbanken Skåne valt att lägga sin verksamhet här.

VD Per Johansson kommenterar hyresavtalet:

”Uthyrningen visar att Björkhems-området är en attraktiv plats att verka på. Inriktningen för området har kommit att bli statliga myndigheter samt företag specialiserade på olika typer av vård. Det senare då en naturlig koppling finns till regionsjukhuset. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:  

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2018-06-30 om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter