Brinova har tilldelats markanvisning i Åhus för uppförandet av bostäder

2020-04-03 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova har, tillsammans med ett antal byggherrar, tilldelats markanvisning i Täppets bostadsområde i Åhus i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder. Brinova planerar att bygga totalt 48 hyreslägenheter.

Täppets bostadsområde i Åhus, beläget i närheten av hav och strand, blir Kristianstads kommuns nya bostadsområde i Åhus.  Det kommer att innehålla blandade bostadsstorlekar och upplåtelseformer.  Bostadsområdet kommer att innehålla bostäder och boendemiljöer av god kvalitet samt mötesplatser innehållande aktivitetsmöjligheter och grönytor.

Brinova har tilldelats markanvisning i kvarteren Getramsen och Kamomillen. Där planerar Brinova att uppföra 48 hyreslägenheter. I samarbete med Möller Arkitekter har Brinova tagit fasta på Åhus unika natur och skapar yteffektiva 2:or och 3:or med hög standard. Stort fokus kommer vara på inre – och yttre miljö. Projekteringsstart beräknas till hösten 2020 med en tänkt första byggstart under 2021 då VA-utbyggnaden till området är klart. En beräknad första inflyttning kan ske sommaren 2022.

-Ett av Brinovas fokusområden är bostäder i södra Sverige. Markanvisningen i Åhus passar perfekt för vår inriktning, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar, och fortsätter:

-Ett gott betyg för Brinovas väl fungerande projektutveckling som möjliggör en lönsam och stabil tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46 (0) 70 929 49 54, epost: stina.trimark@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 240 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

                            

Fler nyheter