Brinova har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Kristianstad kommun

2020-07-13 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Kristianstad kommun avseende en förskola som uppförs på fastigheten Kristianstad Bajonetten 6

Brinova utvecklar kvarteret Bajonetten med nya bostäder, livsmedelsbutik och förskola. Förskolan, som fungerar både för dag- och nattverksamhet, är en viktig del av utvecklingen av kvarteret, med en yta på cirka 2 300 kvm, 6 avdelningar, tillagningskök och personaldel. Detta blir en unik enhet med stora lekytor både på innegården och på taket. Förskolan uppförs med hänsyn till en hållbar framtida förvaltning, där materialval utgörs av material som uppfyller kraven enligt Basta och Sunda Hus.Inflyttning är beräknad till 1 januari 2022.
 

VD Per Johansson kommenterar avtalet:

  

”Det är glädjande att vi så snabbt har kunnat komma i skarpt utvecklingsläge i kvarteret som vi förvärvade 2019, där förskolan blir en viktig komponent.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se eller,
Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46 (0) 70-929 49 54, epost: stina.trimark@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2020-06-30 om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter