Brinova gör strategiska uthyrningar i Kristianstad och Karlskrona

2022-02-18 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova har i dagarna tecknat nya gröna hyresavtal med bland annat Försäkringskassan och Region Skåne.

Region Skåne har tecknat ett nytt treårigt hyresavtal på 750 kvm, med ett årligt hyresvärde om 1,4 Mkr, där de ska bedriva verksamhet inom logopedi, inom vårt fastighetsområde Sjöhem i Kristianstad.

Området Sjöhem, där Brinova har 35 000 kvm uthyrningsbar yta, är beläget strax utanför Kristianstads citykärna i nära anslutning till Kristianstads centralsjukhus. Det har ett strategiskt läge vid infarten till Kristianstad nära väg E22.  Området domineras av offentliga, kommunala samt regionala hyresgäster och präglas av verksamhet inom samhällsservice, vård samt friskvård. Förutom Kristianstad kommun och Region Skåne, har bland annat Trafikverket, Transportstyrelsen, Migrationsverket, Feelgood och Capio valt att lägga sin verksamhet här.

Ett femårigt grönt hyresavtal har även tecknats med Försäkringskassan i Karlskrona. Sedan tidigare förhyr Försäkringskassan 3 300 kvm inom fastigheten Lindblad 10, dessa utökas med 2 142 kvm i och med att all verksamhet i Karlskrona samlas i fastigheten. De nya ytorna har ett årligt hyresvärde på 3,9 Mkr.

I Karlskrona pågår flera spännande projekt i Brinovas regi. Ett detaljplanearbete pågår i kvarteret Lindblad för möjligheten att uppföra bostäder, parkeringshus och utbildningslokaler.  På kajen invid ovanstående fastighet, uppförs en kontorsbyggnad i tre våningar med en Lokalyta om cirka 1 800 kvm som beräknas stå klar i mars 2023. Dessa fastigheter ligger på attraktivt läge på Trossö, mitt i centrum med närhet till goda kommunikationer.

VD Per Johansson kommenterar hyresavtalen:

”Vi gläds åt att området Sjöhem i Kristianstad samt kvarteret Lindblad i Karlskrona ytterligare förstärks inom samhällsservice. Dessa uthyrningar förhöjer bilden av dessa fastighetsområden som attraktiva.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 320 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter