Brinova gör räntesäkringar av låneportföljen

2016-11-23 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) har räntesäkrat 200 Mkr av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med hjälp av ränteswapar om vardera 100 Mkr på åtta respektive tio år till en genomsnittlig ränta om 0,96 procent.

Efter den genomförda räntebindningen är cirka 20 procent av Brinovas låneportfölj räntesäkrad på en löptid överstigande 8 år.

Brinova har valt att nå en lägre risknivå i låneportföljen för att säkra kassaflödet” säger CEO Per Johansson i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter