Brinova genomför en organisationsförstärkning

2020-01-10 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova erbjuder samhällsfastigheter och bostäder i södra Sverige. Bolaget prioriterar tillväxt som sker både genom nyförvärv, utveckling av befintliga fastigheter och nybyggnation. Bolaget har beslutat för att effektivt bedriva bolagets egen projektutveckling utse Stina Trimark till projektutvecklingschef för hela Brinova. Förändringen genomförs omedelbart.

För att anpassa organisationen till bolagets fokus på tillväxt via egen projektutveckling har Stina Trimark, som arbetat i Brinova som Regionchef för Kristianstad och Karlskrona (Öst) sedan 2015, utsetts till denna post. Stina som är civilingenjör från LTH inom väg och vatten har en gedigen bakgrund inom projektledning med anställningar både på Peab och Skanska.

Posten som Regionchef Öst övertas av Martin Wallin som idag arbetar som fastighetschef i Karlskrona. Martin har arbetat inom fastighetsbranschen i 25 år, är fastighetsingenjör, och innan Brinova arbetat på fastighetsbolagen Klövern och Dagon.

I region Väst, som innefattar bland annat orterna Landskrona, Eslöv, Lund och Malmö, har en ny regionchef, Frida Carlsson, tillsatts. Frida Carlsson kommer från en tjänst hos Wihlborgs som fastighetschef i Helsingborg. Frida har 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och är utbildad civilingenjör från LTH inom lantmäteri. Frida börjar hos Brinova i april 2020.

Efter dessa förändringar kommer Brinovas ledningsgrupp bestå av sex personer, VD Per Johansson, Vvd Malin Rosén, Projektutvecklingschef Stina Trimark, Ekonomichef Caroline Holst, Regionchef Väst Frida Carlsson och Regionchef Öst Martin Wallin.

VD Per Johansson kommenterar:

”Den nya ledningsgruppen är ytterst kompetent. Den har gedigen fastighetsbakgrund med stor tyngd inom fastighetsförvaltning och projektutveckling, vilket innebär att Brinovas fortsatta tillväxtresa blir stabil och lönsam.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-09-30 om cirka 229 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter