Brinova genomför en bytesaffär med Hemsö

2021-07-02 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal med om förvärv av en bostadsfastighet i Malmö med 24 lägenheter, Nattskärran 7. Samtidigt har ett avtal av försäljning av två kontors/industrifastigheter i Trelleborg tecknats avseende Hjorten 14 och Snickeriet 10.

Förvärv av Malmö, Nattskärran 7

Fastigheten är centralt belägen på attraktiva Limhamn i Malmö. Fastigheten är byggd 1993, består av lägenheter i storlekarna 1 ROK och 2 ROK och blockuthyrs för verksamhet i form av trygghetsboende. Fastigheten förvärvas i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 40,2 Mkr.

Försäljning av Trelleborg, Hjorten 15 och Snickeriet 10

Fastigheterna innehåller kontor, industri och hotell, ligger jämte Hemsös befintliga fastighet i Trelleborg som skapar långsiktigt goda synergier. Fastigheterna säljs i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 78,9 Mkr.

Tillträde och frånträde sker den 1 september 2021.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

”Bytesaffären ligger i linje med Brinovas strategi att öka andelen bostäder i fastighetsbeståndet”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Vvd Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 304 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter