Brinova förvärvar Sparbanken Skånes samtliga fastigheter i Kristianstads kommun

2017-09-08 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova förvärvar fem fastigheter i Kristianstads kommun med en uthyrbar yta om 8 000 kvm. Fastigheterna, som förvärvas för 135 Mkr, är fullt uthyrda till Sparbanken Skåne och har en viktad genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen på 8,2 år.

Fastigheterna är belägna i Kristianstad, Åhus och Tollarp och utgör Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstad kommun. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 8 000 kvm och har ett hyresvärde om 13 Mkr. Den största fastigheten, Mats Lavesen 3, ligger på bästa läge i centrala Kristianstad. Tillträde sker den 2 oktober 2017.

–          För Brinova blir det positivt att växa i Kristianstad där vi redan har en etablerad förvaltningsorganisation, detta skapar förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

–          Brinova är också mycket glada för att få Sparbanken Skåne som hyresgäst, en partner som vi har en lång och stabil relation med.

Förvärvsavtalet

Köpeskillingen för förvärvet av fastigheterna uppgår till 135 Mkr. Brinovas förvärv regleras genom upptagande av nya lån om 88 Mkr, resterande regleras genom kontant betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter