Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Malmö

2018-01-16 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova förvärvar fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvm i Malmö med vård- och förskoleverksamhet.  Hyresgäster är Malmö Kommun och Provita AB, ett dotterbolag till AMBEA. Fastigheterna, som förvärvas i bolagsform för med ett underliggande fastighetsvärde om 105 Mkr, är fullt uthyrda och har en genomsnittligt återstående löptid på hyresavtalen om 5,5 år.

Fastigheterna ligger på bra lägen i Malmö, i Södra Sofielund, Rosenvång och Västra Hamnen, och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 30 januari 2018, med ett ekonomiskt tillträde per 1 februari.

–          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Malmö inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

–          Malmö kommun är redan idag en av Brinovas största hyresgäster, en partner som vi har en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet ytterligare med.

Förvärvsavtalet

Säljare är Jyma Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 52 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 47 Mkr, regleras genom kontant betalning, upptagande av nya lån om 72 Mkr och en säljarrevers om 18 Mkr. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Säljaren har haft Catella som rådgivare vid transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Fler nyheter