Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Lund

2018-05-03 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova förvärvar en fastighet, byggd 2016, med en uthyrbar yta om cirka 550 kvm i Lund med LSS boende. Hyresgäst är Lunds kommun. Fastigheten, som förvärvas i bolagsform, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 23,5 Mkr. Den är fullt uthyrd och har en återstående löptid på hyresavtalet om 12 år.

Fastigheten ligger på bra läge i Lund och är väl anpassad till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker omgående.

–          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Lund inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

–          Lunds kommun är en hyresgäst som vi vill ha en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet med.

Förvärvsavtalen

Aktieöverlåtelseavtalen: Säljare är Gummesson kapital i Landskrona AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 9 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 16 Mkr, regleras genom kontant betalning. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 210 755 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.   

Fler nyheter