Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Karlskrona

2019-12-12 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv samt tillträtt två samhällsfastigheter med LSS-boenden. Fastigheterna är fullt uthyrda till Karlskrona kommun.

Fastigheterna ligger i Jämjö samt Rödeby strax utanför Karlskrona där Brinova sedan tidigare är etablerade.  Fastigheterna har ett totalt hyresvärde om 1,8 Mkr och förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 23,5 Mkr. Transaktionerna sker i bolagsform. Fastigheterna förvärvas som en strategisk viktig del av Brinovas utveckling i Karlskrona. Fastigheterna tillträds omgående.

VD Per Johansson kommenterar avtalet och tillträdet:

”Två utmärkta samhällsfastigheter på bra lägen.  Brinova fortsätter att växa med lönsamma och långsiktiga investeringar i samhällssegmentet. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se eller,
Enhetschef Martin Wallin, telefon +46 (0) 70-929 49 57, martin.wallin@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-09-30 om cirka 229 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se
 

Fler nyheter