Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Karlskrona

2018-02-16 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova förvärvar fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm i Karlskrona med LSS boende, förskola samt bostäder. Hyresgäster är bl a Karlskrona kommun. Fastigheterna, där två som förvärvas i bolagsform och resterande som ett direkt fastighetsförvärv, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr. De är fullt uthyrda och har en genomsnittligt återstående löptid på hyresavtalen om 10 år.

Fastigheterna ligger på bra lägen i Karlskrona och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 1 mars 2018 för tre av fastigheterna och omkring den 1 september för den kvarstående, när en tillbyggnad på fastigheten är uppförd och hyresgäst inflyttad.

–          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Karlskrona inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

–          Karlskrona kommun är en hyresgäst som vi vill ha en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet med.

Förvärvsavtalen

Aktieöverlåtelseavtalen: Säljare är Debellatio I Karlskrona AB och Brunsbergbolagen Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 19 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 31 Mkr, regleras genom kontant betalning samt upptagande av nya lån om 32 Mkr. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Fastighetsförvärvsavtalen:
Säljare av den ena fastigheten är Niclas Brunsberg och Torgny Palm och av den andra endast Niclas Brunsberg. Köpeskillingen om 15 Mkr regleras genom kontant betalning och upptagande av nya lån om 10 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Fler nyheter