Brinova förvärvar och tillträder bostadsfastighet i Skurup

2021-06-01 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Skurup Tell 13. Fastigheten som är belägen i de centrala delarna av Skurup, består av 22 hyresbostäder. Bostäderna är belägna på attraktivt läge nära Skurups station. Tillträde sker omgående.

Fastigheten Skurup Tell 13, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 1 245 kvm, har ett hyresvärde om 1,4 Mkr och förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 20,7 Mkr.

Brinova har redan närvaro i Skurup genom två nybyggda bostadsfastigheter, Skurup Passaren 1 och Pennan 1, totalt 65 hyresbostäder där inflyttningen sker etappvis under juni till september.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

”Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Skurup. Brinova breddar sin närvaro i Skurup där ambitionen är att verka med en stark lokal närvaro.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Vvd Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 304 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter