Brinova förvärvar och tillträder anrika cityfastigheter i absolut bästa läge i Helsingborg

2021-09-15 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av fyra anrika cityfastigheter, Helsingborg Göta 1, Fiskaren 27, Magnus Stenbock 8 och Norden 9. Fastigheterna som är belägna i de centrala delarna av Helsingborg, och främst består av vård, kontor, utbildning och hyresbostäder. Tillträde sker omgående. Förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 12 300 kvm. Hyresvärdet uppgår till 26 Mkr och de förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 437 Mkr.

Fastigheten Helsingborg Göta ligger mitt i centrala Helsingborg mitt emot centralstationen. Det är en typisk cityfastighet med butiker och restaurang på markplan men den största ytan förhyrs av en gymnasieskola.

Fastigheten Helsingborg Fiskaren 27 ligger även den centralt i Helsingborg vid konserthuset. Fastigheten inrymmer främst vård i form av tandläkarmottagningar och av hyresbostäder. I fastigheten finns underjordiskt garage.

Fastigheten Magnus Stenbock 8 ligger mitt på Kullagatan, Helsingborgs citys shoppingstråk. I markplan är det butiker och de övre våningarna består av, förutom befintliga hyresbostäder, kontorslokaler som ska omvandlas till hyresbostäder. Till fastigheten finns parkeringsplatser.

Fastigheten Norden 9 ligger mitt på Stortorget, så centralt det går att komma i Helsingborg. I markplan består hyresgästerna främst av en banklokal. Övriga ytor är kontor.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Helsingborg, vilket ger oss en utökad plattform i kommunen. Genom att de förvaltas av den befintliga organisationen ger det även ett betydande tillskott till vårt förvaltningsresultat.”

Brinova förvärvar fastigheterna genom bolag med tillträde idag den 15 september. Förvärvet finansieras med kreditfaciliteter samt emission av egna aktier i Brinova. Styrelsen har därför med stöd bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, idag beslutat om emission av 4 816 063 aktier av serie B i Brinova riktad till säljaren av fastighetsbolagen, Bevaclean Aktiebolag. Teckningskursen uppgår till 45,369 kr per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris med en rabatt om tre procent. Priset motsvarar en premie om cirka 1,5 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 14september 2021.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Brinova ökar med 4 816 063 från 92 581 273 till 97 397 336. Aktiekapitalet ökar med 19 264 252 kronor, från 370 325 092 kronor till 389 589 344 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,2 procent baserat på det totala antalet aktier i Brinova före Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Vvd Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt hyresbostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 300 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter