Brinova förvärvar mark för nya hyresrätter i Oxie, Malmö Kommun

2019-05-23 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

I centrala Oxie, jämte Brinovas befintliga fastigheter, som till största del innehåller samhällsservice och bostäder om cirka 14 000 kvm, förvärvar vi av Malmö stad fastigheten Oxievång 7. Med gällande detaljplan ger det Brinova möjlighet att uppföra 50 nya hyresbostäder.

Inom fastigheten planerar vi att uppföra en byggnad, med två enheter om tre respektive fem våningar. Byggnaden, som kommer innehålla attraktiva ettor, tvåor och treor, uppförs med ett uttalat miljöperspektiv i form av exempelvis smarta energilösningar. I bottenvåningen finns inslag av samhällsservice. Läget är det bästa tänkbara i Oxie med direkt närhet till stationen, som med tåg tar 12 minuter till centrala Malmö. Köpet omfattar totalt 4 475 kvadratmeter BTA. Köpeskillingen för fastigheten Oxievång 7 är 10 138 500 kronor.

–        Brinovas VD Per Johansson säger i en kommentar. Vi är glada att vi får möjlighet att fortsätta utveckla Oxie centrum med fler hyresbostäder utifrån den stora efterfrågan som finns i området. Vi är också nöjda med det goda samarbetet med Malmö stad som möjliggjort att vi kan genomföra detta projekt.    

–        Oxie har utvecklats enormt mycket under de senaste åren och fått en bredd på utbudet av bostäder som efterfrågats av många. De nya hyresrätterna i området har ett extremt stationsnära läge och med dem möjliggörs även den fortsatta utvecklingen av Oxie centrum, säger Mikael Lideflo, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

–        Bostadsbyggandet i Malmö är glödhett. Här byggs mer per invånare än i de andra storstäderna och här byggs i stadens alla delar. I Oxie får vi nu ett fint tillskott med 50 bostäder ett stenkast från Oxie station, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

–        Den här försäljningen skapar möjligheter för Oxie att fortsätta växa genom tillkomsten av fler bostäder i ett attraktivt läge. Jag tycker det är mycket positivt att bostadssektorn är så genuint engagerade i Oxie och bidrar till en positiv utveckling i orten, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Regionchef Andreas Lund, telefon +46 (0) 709-29 49 56, epost: andreas.lund@brinova.se.

För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 219 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter