Brinova förvärvar fastighet i bästa läge i Eslöv samt bostadsfastigheter i Kävlinge

2017-07-07 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova förvärvar en fastighet i centrala Eslöv. Fastigheten innehåller bland annat Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Sparbanken Skåne samt bostäder. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 96 Mkr. Brinova förvärvar även bostadsfastigheter med 14 lägenheter i Kävlinge. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22 Mkr.

Fastigheten i Eslöv, Garvaren 17 med en uthyrningsbar yta om cirka 7 600 kvm har ett hyresvärde om 9,5 Mkr per år. Tillträde sker den 1 oktober 2017. Fastigheterna i Kävlinge, Bäcken 9 och 20 med en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 kvm har ett hyresvärde om 1,2 Mkr per år. Förvärvet i Kävlinge är att betrakta som närståendetransaktion och är villkorat av beslut på stämma. Tillträde är planerat till att ske senast våren 2018.

–          Fastigheterna kompletterar befintligt bestånd och ger bra förvaltningssynergier, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

–          Brinova planerar att etablera sitt nya enhetskontor i fastigheten i Eslöv, då den med sitt centrala läge är en bra utgångspunkt för den lokala förvaltningen.

Förvärvsavtalet för fastigheten i Eslöv

Säljare är HSB Ekonomisk Förening. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 41 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 50 Mkr, regleras genom nyupptagna lån om 62 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Förvärvsavtalet för fastigheterna i Kävlinge

Säljare är Er-Ho Förvaltning Försäljning 3 AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 16 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 6 Mkr, regleras genom kontant betalning. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter