Brinova förvärvar bostadsprojekt intill Vallåkra station, Helsingborgs kommun

2022-02-03 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt inom fastigheten Helsingborg Lerkruset 4. En fastighet av hög kvalitet både avseende energiklass, materialval, utrustning och utemiljö samt belägen i anslutning till stationen i Vallåkra.

Fastigheten tillträds i samband med att byggnaden är slutbesiktigad, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2024. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 37 Mkr.

Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 1 000 kvm, innefatta 14 bostadslägenheter och är belägen i anslutning till stationen i Vallåkra, cirka 10 km från Helsingborgs city. Lägenheterna byggs med hög standard och stort fokus läggs på utvändiga allmänna ytor för gemensamma aktiviteter och samvaro. Beräknade hyresintäkter uppgår till cirka 2 Mkr.

Byggnaden uppförs som ett passivhus och därmed mycket energieffektivt. Brinova har fokus på att all nyproduktion av fastigheter ger en bra energiklassificering som leder till låga energikostnader, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader för att kunna säkerställa en hög överskottgrad och bidra till ökad hållbarhet.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet:

”En fastighet på ett fantastiskt microläge i vackra omgivningar nära järnvägsstationen samtidigt som det är vårt miljömässigt bästa projekt hittills. Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i flera bemärkelser, bostäder av hög kvalitet i ett passivhus.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 320 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter