Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Hjärup, Staffanstorp kommun

2022-01-27 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Hjärup 4:306. En fastighet av hög kvalitet både avseende energiklass, materialval, utrustning och utemiljö samt belägen på absolut bästa läge i Hjärup nära allmänna kommunikationer till Lund och Malmö.

Fastigheten tillträds i samband med att byggnaden är slutbesiktigad, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2024. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 83 Mkr.

Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 000 kvm, innefatta 34 bostadslägenheter och är belägen nära allmänna kommunikationer, förskolor, skolor och annan samhällsservice. I området finns idag egna hem och bostadsrätter och dessa lägenheter kommer bli ett bra komplement för ett varierat bostadsutbud. Lägenheterna byggs med hög standard och till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats. Beräknade hyresintäkter uppgår till 4 Mkr.

Brinova har fokus på att produktionen av fastigheten ger en bra energiklassificering som leder till låga energikostnader, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader för att kunna säkerställa en hög överskottgrad.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet:

”Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i en kommun där vi redan är representerade. Fastigheten, med bra energiklassificering förstärker Brinovas fokus på att växa hållbara fastigheter som kan förvaltas med befintliga resurser, en kostnadseffektiv förvaltning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 320 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter