Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Bjuv och Kävlinge

2021-08-25 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av två fastigheter, Bjuv, Billesholms gård 9:467 och Kävlinge Varmröken 1. Fastigheter av hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktiva lägen nära allmänna kommunikationer.

 Fastigheterna tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade.  Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 283 Mkr. 

Fastigheten Bjuv, Billesholms gård 9:467, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 2 700 kvm, innefattar 32 bostadslägenheter varav 7 radhus samt ett LSS-boende med ytterligare 5 lägenheter som kommunen hyr på ett 15-årigt avtal. Fastigheten är belägen nära tågstationen. Beräknade hyresintäkter uppgår till 4,9 Mkr och tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2022.

Fastigheten Kävlinge, Varmröken 1, med en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 5 000 kvm, innefattar 77 bostadslägenheter och underjordiskt garage med 56 platser. Beräknade hyresintäkter uppgår till 10 Mkr och tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2023.

Brinova har fokus på att produktionen av fastigheterna leder till låga energikostnader, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader för att kunna säkerställa en hög överskottgrad. 

VD Per Johansson kommenterar förvärvet:

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj, på orter där vi redan är representerade. Fastigheterna är helt nybyggda och kan förvaltas med befintliga resurser, vilket leder till en kostnadseffektiv förvaltning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 299 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter