Brinova förvärvar bostadsfastigheter i Staffanstorp och Eslöv

2021-01-15 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) har tecknat avtal om förvärv av två bostadsfastigheter i Staffanstorp respektive Eslöv.

Staffanstorp, Brågarp 6:883 är en bostadsfastighet med 31 hyresbostäder, alla med balkong eller uteplats. Fastigheten är centralt belägen i Staffanstorp som ligger cirka 15 km från Malmö och 10 km från Lund. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 1 337 kvm och ett hyresvärde om 2,3 Mkr och förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 34,8 Mkr. Tillträde sker den 1 mars 2021.

Eslöv, Bankmannen 5 är en bostadsfastighet under produktion som tillträds vid färdigställande. Vid färdigställandet består fastigheten av 13 hyresbostäder som uppförs med hög standard. Fastigheten är centralt belägen, mitt emot stationen. Fastigheten kommer att få en uthyrningsbar yta om 777 kvm och ett hyresvärde om 1,4 Mkr och förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 27 Mkr. Tillträde sker när projektet är klart vilket preliminärt är den 30 juni 2022.

VD Per Johansson kommenterar avtalet:

”Utmärkt fastighet som kompletterar det befintliga beståndet av bostäder i respektive ort, det genererar förvaltningseffektivitet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2020-09-30 om cirka 260 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 5,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter