Brinova förvärvar bostadsfastighet i Borstahusen, Landskrona

2021-12-02 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) har idag tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet med 76 hyresbostäder i attraktiva Borstahusen i Landskrona.

Landskrona Klas Klättermus 2 består av två byggnader uppförda 2006 med cirka 5 000 kvm uthyrningsbar yta, 76 hyresbostäder, garage samt utvändiga parkeringsplatser. Fastigheten är belägen nära allmänna kommunikationer och alla lägenheterna har inglasade balkonger eller uteplatser.

Till fastigheten, med en markareal om 18 000 kvm, hör även byggrätter om cirka 9 500 kvm BTA, där Brinova planerar att uppföra 18 radhus samt två punkthus med 10 våningar, totalt cirka 86 bostadslägenheter.

Fastigheten förvärvas i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 185 Mkr och har ett hyresvärde på 7,8 Mkr. Fastigheten tillträds den 1 februari 2022.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet:

”Ett utmärkt förvärv på fantastiskt läge där vi kan fortsätta vår tillväxtstrategi med att både öka vår befintliga fastighetsportfölj och projektportfölj.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 320 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter