Brinova Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

2018-09-18 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Den 13 september offentliggjorde Brinova Fastigheter AB:s (publ) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier av serie B tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet som upprättats i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 18 september 2018 och finns nu tillgängligt på Brinovas webbplats, www.brinova.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 27 september 2018 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 26 september 2018.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, BRIN B respektive SE0008347652. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.  

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare samt EY Skatt är skatterådgivare till Brinova i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:  

Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8-503 01 550. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter