Brinova Fastigheter AB investerar 30 miljoner kronor i Landskrona

2016-07-07 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Featured Image

Brinova Fastigheter AB förvärvade under hösten 2015 13 fastigheter av Fastighets AB Tornet. Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Landskrona och de äldsta fastigheterna är uppförda i början av 1900-talet. Fastigheternas fasader mm. inventerades under våren 2016 och en plan för renovering har tagits fram.

I mitten av juni påbörjades arbetet med fasadrenoveringar och först ut var fastigheten på Rådhustorget 6 som b.la. inrymmer Akademibokhandeln. Arbetet beräknas pågå fram till oktober/ november. Under sommaren och hösten kommer även fastigheterna på Borgmästargatan 3 och Järnvägsgatan 14 att renoveras. I samband med fasadrenoveringarna kommer vi även renovera 20 tomma lägenheter.

Arbetena kommer pågå under 2016-2017 och beräknas totalt kosta ca 30 miljoner kronor. 

Vid frågor kontakta gärna Andreas Lund, Regionchef Västra Skåne, 0709- 29 49 56.

Fler nyheter