Brinova Fastigheter AB har tecknat ett nytt hyresavtal med Willys Hemma i Kristianstad.

2020-10-29 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

I vårt stadsutvecklingsarbete av kvarteret Bajonetten är ytterligare en viktig pusselbit på plats.  Vi har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Willys avseende en Willys Hemma livsmedelsbutik. Butiken, på cirka 1 400 kvm, är en viktig pusselbit i vår utveckling av det centralt belägna kvarteret Bajonetten i Kristianstad, där Brinova inom kort kommer att uppföra cirka 200 bostäder och en ny förskola med Kristianstad kommun som hyresgäst.

VD Per Johansson kommenterar:

”Vi är glada att samarbeta med en så stark aktör som Willys inom livsmedelshandeln, som är ett viktigt komplement till den bostadsutveckling vi projektutvecklar.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46 (0) 70-929 49 54, epost: stina.trimark@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter