Brinova Fastigheter AB har premiär för förrådshotell i Kristianstad, Brinova Bolagret.

2020-10-02 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Bolagret i Kristianstad omfattar cirka 160 förråd med hög säkerhet, belägna på området Sjöhem i Kristianstad. Ett läge som är lätt tillgängligt både från de centrala delarna av staden och från Brinovas nyuppförda bostadslägenheter i Hammar. Bolagret är framtaget som ett koncept för att underlätta för våra hyresgäster, ett enkelt och tryggt sätt att förvara, och som även innefattar tillgång till släp och emballage.

Konceptet kommer löpande att etableras även på Brinovas övriga orter under 2021.

Läs mer på https://brinova.se/om-brinova/bolagret .

VD Per Johansson kommenterar:

”Vi är glada över att på ett sådant bra läge kunna erbjuda ett förrådshotell och därmed tillgodose ett behov av enkel och trygg förvaring för våra hyresgäster.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Regionchef Martin Wallin, telefon +46 (0) 70-929 49 57, epost: martin.wallin@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter