Brinova bygger miljövänliga hus i samarbete med Eksjöhus

2020-04-14 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova har tagit fram ett koncept med Eksjöhus och uppför 57 attraktiva bostadslägenheter med hög standard inom befintliga fastigheter i Rödeby, Nättraby och Jämjö, alla orter belägna strax utanför Karlskrona.

På fastigheterna finns redan idag bostäder och LSS-boende. Intill dessa planerar Brinova att uppföra de nya byggnaderna. I alla orter finns en stor efterfrågan av hyresrätter och därför väljer Brinova att utnyttja sina byggrätter inom fastigheterna.

 

Rödeby, Jämjö och Nättraby är naturskönt belägna strax utanför Karlskrona med goda kommunikationer in till staden. De har även god närservice i form av skolor och handelsmöjligheter.

 

Lägenheterna som uppförs är moderna bostäder som är anpassade efter livets alla skeden, med öppna planlösningar och med tillgång till uteplats och gemensamma grönytor. Byggnaderna uppförs i trä och är energieffektiva. På samtliga byggnader läggs solpaneler, och möjlighet för elbilsladdning erbjuds alla boende.

Lägenheterna börjar byggas under 2020 med en första planerad inflyttning under Q4 2020.

 

VD Per Johansson kommenterar: 
”Vi är stolta att i samarbete med Eksjöhus bygga miljövänliga lägenheter, med hög standard. Vi gör det på ett lönsamt sätt, via förtätning av fastigheter vi redan äger, och med vår effektiva projektutvecklingsorganisation.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
Regionchef Martin Wallin, telefon +46 (0) 70-929 49 57, epost: martin.wallin@brinova.se
Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46 (0) 70 929 49 54, epost: stina.trimark@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 240 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter