Brinova Arena Karlskrona har certifierats som ett PHI Energisparhus

2021-01-29 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova har miljöcertifierat sin första fastighet enligt standarden Passivehouse Institutens standard med klassning PHI Energisparhus. 

Detta är den första event- och idrottsarena som erhåller certifieringen PHI Energisparhus i Sverige.”Passivhus är byggnader som ”passivt” värms upp via solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystem. Avgörande för passivhusens framgång är – utöver den stora energibesparingen – den höga komforten och hållbarheten pga. de ingående komponenternas höga kvalitet.” säger Simone Kreutzer Wesslund, VD från Intressegrupp Passivhus Sverige.
 

Arenan är en modern anläggning med stor flexibilitet för att kunna växla mellan olika parallella arrangemang och ligger i framkant avseende både teknik och hållbarhet. Den är centralt belägen på Trossö i Karlskrona och är tillgänglig med allmänna kommunikationer. Arenan är utrustad med Blekinges största takmonterade solcellsanläggning som försörjer hela arenan med energi samt levererar överskottsenergi till det allmänna nätet.
Arenan är uthyrd till Karlskrona kommun på ett 25 årigt hyresavtal.

 
VD Per Johansson kommenterar:

”Ett utmärkt kvitto på vårt pågående hållbarhetsarbete fungerar i praktiken, all vår nyproduktion har utgångspunkt i att bli miljöcertifierat, och vi är även igång med att certifiera det befintliga beståndet. Att arbeta aktivt och systematiskt med att minska fastigheterna miljöpåverkan är därför en kärnfråga.”

Regionchef Öst Martin Wallin kommenterar:

”Våra fastigheter ska klara högt ställda miljö- och klimatkrav, det är en viktig del av affären. Miljöfrågorna växer hela tiden i betydelse för samhället, våra hyresgäster och Brinova.”
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se eller,
Regionchef Öst Martin Wallin, telefon +46 (0) 70-929 49 57, epost: martin.wallin@brinova.se 

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2020-09-30 om cirka 260 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 5,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

 

Fler nyheter