Brandsäkerhet

I din bostad

 • Glöm inte att alltid ha minst en fungerande brandvarnare uppsatt i din lägenhet. Gärna även brandfilt och brandsläckare. Kolla regelbundet att din brandvarnare fungerar.
 • Håll rent vid spis, och i elektriska apparater för att förebygga brand.
 • Rengör dina vitvaror, framför allt bakom dem där damm och smuts samlas.
 • Ta alltid bort ludd från luddfiltret efter användning om du har torktumlare i ditt badrum.
 • Se till att dina elkontakter är hela och rena och sladdar inte är klämda eller skadade. Viktigt att du gör en felanmälan till oss om dina elkontakter är sönder eller lösa!
 • Håll alltid levande ljus under uppsikt. Innan du lämnar din bostad eller går och lägger dig, titta igenom din bostad så att inga ljus är tända eller elektriska apparater är på.
 • Har du en spisfläkt med kolfilter, rengör detta filter två (2) gånger per år för att förhindra brand.

Övriga utrymme i fastigheten

 • Trapphuset är räddningstjänstens väg in om en olycka inträffar.
 • Genom att hålla vind, källare och garage låsta minskas risken för anlagda bränder.
 • Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. En brand sprids snabbare om det finns brännbara föremål som exempelvis sopor, barnvagnar, mattor mm i trapphuset.
 • Upptäcker vår personal brandfarliga föremål i gemensamma utrymmen, trapphus, källare eller vindsgångar omhändertas dessa och återfås efter kontakt med ditt enhetskontor.

Om det brinner i lägenheten

 • Om det brinner i din lägenhet och du inte kan släcka säkert själv ska du utrymma lägenheten. Kom ihåg att stänga dörrarna efter dig, då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika snabbt. ​
 • Ta alltid trappan ner – använd aldrig hissen för utrymning.
 • Larma 112 och varna grannarna.

Om det brinner någon annanstans i huset

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus – stanna i din lägenhet och larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Du är säkrare i din lägenhet än i trapphuset.
 • Öppna inte dörren för att kontrollera röken i trapphuset. Det ökar risken för att elden tar fart och sprider sig snabbare.
 • Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet.
 • Ropa på hjälp genom ett fönster eller gå ut på balkongen och avvakta hjälp från Räddningstjänsten.