Andrahandsuthyrning

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand, men du måste alltid ha Brinova´s tillstånd för att göra detta. Det är viktigt att du kan motivera varför du vill hyra ut i andra hand och att den tidsperiod det gäller är begränsad (max 12 månader) och kan bekräftas med intyg eller liknande. Särskilda skäl kan t ex vara studier eller arbete på annan ort under en begränsad period. Vid en andrahandsuthyrning godkänns endast 2 personer/sovrum.

Nya regler från den 1 oktober 2019

  • Den som hyr ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontaktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltlig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
  • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15 %) och andra nyttigheter.
  • Vid upplåtelse av en del av lägenheten till inneboende får endast en proportionerlig andel av förstahandshyran tas ut.
  • Om en för hög hyra tas ut ska hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt.
  • Det införs en rätt för andrahandshyresgästen till återbetalning av två års överhyra.
  • Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som är oskälig enligt de nya reglerna för hyressättning vid andrahandsuthyrning. I ringa fall ska straff inte utdömas.
  • Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte inneboende.

Ansök skriftligen

Ansökan gör du genom att skicka in alla handlingar eller lämnat till dem till vårt Enhetskontor. Viktigt att bifoga handlingar som styrker att du har ett godtagbart skäl för uthyrningen. I ansökningen måste det finnas ifyllt vilken andrahandshyresgäst som ska bo i lägenheten.

Det kan ta ca två veckor innan vi återkommer till dig med ett svar. Under semestertider kan hanteringstiden vara något längre.

Att hyra ut sin bostad i andra hand utan hyresvärdens tillstånd betraktas i hyreslagen som mycket allvarligt och kan leda till omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

Godkänd ansökan

Om ansökan godkänns, ska där finnas ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen. Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt och vid eventuella störningar och skador. Det innebär att om andrahandshyresgästen missköter hyres-betalningarna eller får klagomål vänder vi oss i första hand till dig. Ta därför alltid referenser på den du vill hyra ut till.

Godkänd ansökan är alltid tidsbegränsad vilket betyder att andrahandshyresgästen inte har rätt att bo kvar i lägenheten efter avtalad tidsperiod och personen har heller ingen rätt att överta lägenheten. Försäkra dig gärna om att andrahandshyresgästen har någonstans att ta vägen när andrahandsuthyrningen upphör.

Kommer du att vara utomlands under uthyrningsperioden behöver du även skriva en fullmakt till någon person som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter under perioden du är bortrest.

Hyran

I princip kan du inte ta mer i hyra än vad du själv betalar. Viss ersättning för möblemang och husgeråd (köksporslin mm) är godkänt. Hyresnivån kan prövas av hyresnämnden. Om du har tagit för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.

Hemförsäkring

Viktigt är att både du och andrahandshyresgästen har hemförsäkring.

Avslagen ansökan

Om vi inte godkänner andrahandsuthyrningen har du som hyresgäst alltid rätt att få ärendet prövat i hyresnämnden. Du kan även välja att säga upp din lägenhet hos oss med sedvanlig uppsägningstid.