Vi är fortsatt ett av Sveriges mest jämställda börsbolag!

2023-06-19 bulletpoint for separating date from list of categories Nyheter

Nu är Allbrights årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges näringsliv publicerad. Brinova placerade sig återigen på Allbrights gröna lista, där de jämställda börsnoterade bolagen listas.
Rapporten i sin helhet: https://lnkd.in/dkH2HXGX

Hur det ser ut i vår organisation:
• Total fördelning av könsidentitet i vår organisation: 45% kvinnor, 55% män och inga ickebinära (2023)
• Vår koncernledning består av 50% kvinnor, 50% män och inga ickebinära (2023)
• Vår ledningsgrupp består av 67% kvinnor, 33% män och inga ickebinära (2023)

A featured image
A featured image

Fler nyheter