Uppsägning av ditt hyresavtal

Uppsägning ska göras skriftligen

Uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden (kalendermånader). För att din lägenhet ska kunna räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägning vara Brinova Fastigheter AB tillhanda senast den sista i månaden.

Exempel: Om du säger upp ditt hyresavtal den 20 december startar uppsägningstiden den 1 januari och löper fram till och med den 31 mars. Dina uppsägningsmånader är alltså hela, januari, februari och mars.

Länk till blankett för uppsägning av hyreskontrakt.

 

Tidigare utflyttning

Vi kan aldrig lova att din uppsägningstid kan bli kortare än 3 månader. För oss är det viktigt att vi gör rätt och långsiktiga uthyrningar. Vi godkänner inte att du själv blir överens med den inflyttade hyresgästen om ett tidigare datum. För oss är det viktigt att ny hyresgäst har rätt inflyttningsdatum på sitt kontrakt, att nycklar blir utkvitterade och lägenheten besiktigad.

 

Vad gäller vid dödsfall?

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid (kalendermånad), om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet inom en månad från dödsfallet.

Om uppsägningen inkommer en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägning (kalendermånader).

Viktigt! Ett dödsfallsintyg med släktutredning som visar när en person avled och vilka efterlevande personen behövs vid uppsägning.