Konvertering lägenheter Östra Rödeby 3:1

Projektfakta:

Konvertering av befintlig byggnad från lokal till bostäder. Projektet i tidigt skede där man tar fram programhandlingar för ombyggnationen. Beräknat till fem lägenheter eller mer.

Byggnaden har kulturhistoriskt värde som måste tas i beaktning vid ombyggnad.

Beräknas klart: Q3 2024

A featured image

Fastighetens fasad innan ombyggnad

A featured image

Fastigheten innan ombyggnad