Fortsatta goda utsikter trots en orolig tid

2020-03-19 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Just nu befinner vi oss i speciella tider där många verksamheter påverkas av spridningen av Covid-19. Brinova står starkt, vi har en stark balansräkning och en finansiell styrka som bedöms kunna möta de utmaningar som vi kan ställas inför.

Våra tillgångar består främst av hyresbostäder och samhällsfastigheter med långa avtal med kommun, region och stat, vilket säkerställer fortsatta stabila kassaflöden. 85 procent av fastighetsvärdet består av dessa två tillgångsslag.

Vi har en trygg bankfinansiering samt goda och långa relationer till våra samarbetspartners.

Efter genomgång av hela vår kundstock kan vi konstatera att andelen av hyresintäkterna som kommer från butiker och restauranger och som vi bedömer kan komma att påverkas av den rådande situationen är cirka 2,5 procent. Vi bedömer att detta kan komma att ge endast en marginell påverkan på våra intäkter.

Vi arbetar kontinuerligt med att analysera påverkan på den löpande verksamheten och i våra projekt. Vi har genomfört åtgärder för att minska smittspridningen, t ex begränsat hanteringen av felanmälningar till akuta åtgärder och infört möjlighet för arbete från hemmet.

Vi känner oss trygga och väl förberedda för att hantera situationen, inte minst med vår kompetenta och engagerade organisation.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

 

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-12-31 om cirka 240 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter