SvedalaSvedala Värby 61:587

Samhällsfastighet

Fastighetsbeskrivning

En markyta som används som parkeringsplatser framför Kubens idrottshall. Dessa kan hyras via Aimo Park alternativt användas för enbart ett par timmar.

Parkering på framsidan av Kubens idrottshall.

Fakta

Beteckning

Svedala Värby 61:587

Kommun

Svedala

Område

Centrum

Adress

Torggatan 34

Fastighetstyp

Samhällsfastighet

Kontaktpersoner

Sandra Gussander

Förvaltare

Sofia Albinsson

Fastighetschef

Plats

Kontaktpersoner

Fler fastigheter