Extra bolagsstämma 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)
Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 augusti 2023 kl. 15:00 i Bolagets lokaler, Stortorget 9, 252 20 Helsingborg.