Byta bostad

Söka ny bostad

Är du behov av mindre eller större bostad kan du söka ny om du haft ett hyresavtal i din nuvarande lägenhet i minst 2 år och inga andra särskilda skäl talar mot bytet.

För att bli erbjuden en ny bostad måste vi först göra en förbesiktning och se i vilket skick din nuvarande bostad har. Om det finns skador som du själv har orsakat så ska kostnaden först regleras innan något byta kan ske.

Inflyttning till ny bostad kan innebära dubbla hyror.


Direktbyte


Alla lägenhetsbyten ska godkännas av oss. Vi godkänner bytet om dina skäl bedöms beaktansvärda, du har bott i nuvarande lägenhet i minst 2 år och inga andra särskilda skäl talar mot bytet.

Beaktansvärda skäl kan t ex vara ändrade familjeförhållande eller väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden. Respektive lägenhet som ingår i bytet besiktigas och båda bytesparter ska vara närvarande vid besiktningarna.

Tänk på att du efter att bytet genomförts övertar alla eventuella anmärkningar som inte upptäckts vid besiktning. När bytet genomförts kan du endast felanmäla funktionsfel i lägenheten.