Brinovas likviditetsgarantgaranttjänst har överlåtits till ABG Sundal Collier

2018-07-03 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Med anledning av ABG Sundal Colliers förvärv av Remiums likviditetsgaranttjänst har Brinova Fastigheter ABs avtal med Remium Nordic AB avseende likviditetsgaranttjänst överlåtits till ABG Sundal Colliers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 210 755 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas nuvarande Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB , +46 (0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg.                                        

Fler nyheter