Brinova ringde in Bolaget på Nasdaq First North Premier

2016-09-30 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Idag klockan nio på morgonen ringde VD Per Johansson i börsklockan på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”) i Stockholm, för att öppna första handelsdagen för Brinova Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”Brinova”).

Som ett led i Brinovas utveckling och expansion har styrelsen för Bolaget ansökt och fått godkännande om att Bolagets B-aktie ska upptas till handel på First North Premier. Listningen på First North Premier, Nasdaq Stockholms tillväxtmarknad, är ett naturligt delsteg för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Listningen av Brinovas B-aktier på First North Premier är ett viktigt steg i Bolagets expansionsplan. Listningen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt med en bred aktieägarbas och bättre finansieringsmöjligheter för kommande förvärv samt möjlighet till billigare lånefinansiering avseende befintliga fastigheter.

”Vi ser mycket positivt på listningen på First North Premier. Den kommer att ge ökad synlighet för Bolaget och därmed underlätta vår marknadsföring och möjlighet att attrahera kapital”, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter:

”Det har varit ett stort intresse för vår listning mot bakgrund av Bolagets inriktning och expansionsplaner inom segmenten bostäder och samhällsfastigheter.”

Brinova är ett bolag med fokus på fastigheter i södra Sverige och är verksamt inom tre segment: Hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolaget har idag 43 fastigheter på totalt cirka 137 000 kvm med ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder SEK. De största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Malmö stad, Migrationsverket och Trafikverket. Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder är huvudägare till Brinova.

Brinovas affärsstrategi är inriktad på tillväxt – att kraftigt expandera dagens bestånd på 1,7 miljarder SEK till cirka 4,0 miljarder SEK år 2018. Avsikten är att växa såväl organiskt som genom förvärv och nybyggnationer. En central del av expansionen är att i nära samarbete med kommunerna på förvaltningsorterna leverera och förvalta samhällsnyttiga fastigheter som äldreboende, LSS-boende och skolor.

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som upprättats inför listningen på First North Premier. Dokumentet finns tillgängligt på Brinovas webbplats www.brinova.se.

Remium Nordic AB är likviditetsgarant och utsedd till Certified Adviser för Brinova. Legal rådgivare är Advokatfirman Glimstedt Stockholm Kommanditbolag och revisor är Ernst & Young AB.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, var god kontakta:
Per Johansson, VD Brinova

Mobil: +46 (0) 70817 13 63

Fler nyheter