Brinova publicerar årsredovisningen för 2016

2016-04-07 bulletpoint for separating date from list of categories Rapporter

Brinova Fastigheter AB:s årsredovisning för 2016 finns publicerad på vår hemsida, www.brinova.se

Den tryckta redovisningen finns tillgänglig från och med vecka 16 och distribueras till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar delta.

Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på info@brinova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter